PHOTO-2021-08-30-17-08-53 4.jpg

Stichting schoolplan Kenia

Holland Barsaiyan School

 
Schermafbeelding 2021-12-04 123506.png

Over

De stichting Schoolplan Kenia zal worden opgericht eind 2021, maar het is allemaal begonnen in 2009 toen Jan en Marianne Kempe in 2009 via de kerk een vluchteling in huis namen uit Burundi, een twintiger die ging studeren aan de Haagse Hogeschool. Zijn naam is Mike Barsaiyan. Mike heeft 3,5 jaar bij Jan en Marianne gewoond. Behalve student was hij een opvallend goede hardloper. Mike had zich een toekomst in Nederland voorgesteld, omdat hij in zijn vaderland Burundi niet veilig zou zijn. In 2013 werd Mike tegen de verwachtingen in Nederland uitgezet en teruggestuurd naar Burundi. Omdat het hier niet veilig voor hem was, week hij uit naar Kenia.

Op 6 januari 2014 is Mike een school begonnen in Kenia. De school begon klein, met 3 leerlingen, maar is ondertussen uitgegroeid tot een school waar 160 kinderen onderwijs krijgen. De school wordt tot op heden financieel ondersteund vanuit het Kindersponsorplan, opgezet door Jan en Marianne Kempe (sinds juli 2014). Dit is tot nu toe verlopen via de ‘s-Gravenzandse kerk “de Aar”. De school is nog steeds groeiende. Doordat er te weinig scholen zijn, is er in deze regio behoefte aan goed onderwijs zodat de kansen voor kinderen op een betere toekomst in hun eigen land worden vergroot.  

 

Wat we doen

Het belangrijkste doel van de Stichting is een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor kinderen in Kenia. Wij gaan ervan uit dat een betere toekomst begint met goed onderwijs en het vergroten van kennis onder de bevolking van Kenia. Door hiermee te beginnen bij de jongste jeugd, wordt er een basis gelegd waarop de kinderen kunnen doorgroeien. Het geboden onderwijs vindt plaats vanuit een Christelijke levensovertuiging.

PHOTO-2021-08-30-17-08-53 6.jpg

Kindersponsorplan

Via het kindersponsorplan ondersteunen mensen uit Nederland al vanaf het begin van het bestaan van de school kinderen, zodat zij kunnen deelnemen aan het onderwijsprogramma. Dit werd tot op heden vanuit kerk “de Aar” in ’s-Gravenzande gedaan. Particulieren (of bedrijf, of kerk) sponsoren door middel van een maandelijkse bijdrage een kind dat daardoor naar school kan en goed onderwijs krijgt.

Bouw van een nieuwe school

De Stichting zal zich vanaf heden ook gaan inzetten voor de bouw van een nieuwe school. De stichting zet zich middels acties in om geld in te zamelen en op deze manier te sparen voor een nieuw schoolgebouw waar de kinderen naast goed onderwijs ook in een gezonde omgeving kunnen leren.

w82-180329-sd-4.jpg
 

ANBI status en financiële verantwoording

De stichting Schoolplan Kenia heeft de ANBI status sinds 14 februari 2022. 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Door deze status zijn de belastingregels op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht.

Deze erkenning van de belastingdienst is ook belangrijk voor de degene die de stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting een giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de belastingdienst heeft.

Jaarlijks zullen wij op deze site ook de financiële overzichten publiceren. De begroting voor het huidige jaar van zowel het sponsorplan als de bouw van de school kunt u bij ons opvragen.

Wilt u de stichting voor een langere periode ondersteunen (> 5 jaar)? Bijvoorbeeld door het sponsoren van een kind, dan kunnen wij dit vast leggen in een overeenkomst waardoor uw gift elk jaar fiscaal aftrekbaar is. Aan het opstellen van deze overeenkomst zijn geen kosten verbonden. Mocht u hier gebruik van willen maken, laat het ons dan weten. 

 
8DC96DA1-9127-4F04-81B2-B988E78A2EF5_edited.jpg
 

Meer weten? Neem contact op met stichting schoolplan Kenia

RSIN 863369297
IBAN NL98 INGB 0675 4163 37

Ook voor het ontvangen van het beleidsplan en/of de financiële onderbouwing kunt u contact opnemen. 

Dresdenweg 45 te 's-Gravenzande

PHOTO-2021-08-30-17-08-53 4 (1).jpg