P1060632 (Medium).JPG

Bouw van een nieuwe school

Waarom een nieuwe school?

De huidige school heeft 11 klassen waar totaal zo’n 160 kinderen onderwijs krijgen. Het is een basisschool die werkt volgens het Engelse systeem. De kinderen gaan vanaf 3 jaar en 9 maanden naar school. Zij gaan eerst naar de kleuterklas. Volgens dit systeem is er nog kleuteronderwijs apart van de basisschool, zoals het in Nederland tot 1985 ook is geweest. Als de kinderen van de kleuters overgaan naar de basisschool wordt dit gevierd met een groot feest samen met de ouders. Daarna volgt er nog een onderwijsprogramma van 8 jaar, waarbij de kinderen in klas 7 en 8 doordeweeks niet naar huis gaan uit school, maar op het terrein van de school overnachten.


Ondanks het harde werken van Mike en zijn collega’s, de docenten, die net als Mike leven van een zeer klein inkomen, voldoet het schoolgebouw, gemaakt van hout en golfplaten, niet aan de eisen die de overheid hiervoor stelt. De klassen zijn te klein voor het aantal kinderen dat er nu onderwijs krijgt en het is er te warm, waardoor er geen gezond leef-en leerklimaat is in de klassen. Er wordt nu  regelmatig les buiten gegeven.

Na kritiek van de schoolinspectie op het schoolgebouw, ontstond de gedachte om een betere school te gaan bouwen, een stenen gebouw, een fijnere omgeving voor de kinderen om te leren en voor de docenten om les te geven. Echter is het bouwen van zo’n school zonder overheidssteun erg moeilijk te realiseren.

Stichting Schoolplan Kenia is in het leven geroepen om, naast het kindersponsorplan, Mike en zijn school te helpen een nieuw schoolgebouw te realiseren welke voldoet aan alle wettelijke eisen.

 
 

Voortgang

De eerste contacten voor het bouwen van een nieuwe school zijn al in 2016 gelegd. Architect Janfrans van der Eerden heeft na een bezoek aan Kenia de eerste schetsen van het nieuwe schoolgebouw getekend (zie hierboven). 

Janfrans geeft aan: 

De huidige school is van het "worst-"type, dat wil zeggen dat de klaslokalen naar gelang de behoefte aaneen geregen worden gebouwd. Mij leek een school als een kleine gemeenschap, een micro-dorpje, een betere benadering waar de kinderen veilig kunnen leren, leven en luieren/ spelen. De gebouwen gegroepeerd rondom een open-lucht-aula. Speelterreinen op diverse plekken.
Ook met groen en bomen kun je ontwerpen. Zo is er een hoofdroute door het complex die begint en eindigt bij een groenplek met hagen. Aan de buitenzijde van het speelveld een aantal groen-nissen voor kleinere groepsactiviteiten.

De daken zijn ontworpen op maximale regenopvang. Boven het plafond een koel-ventilatie-plenum. Zoveel mogelijk gebruik maken van plaatselijk beschikbare materialen: baksteen, zachthout en golfplaten.De keuken en de overblijfruimte (lunch) onder een groot dak voor schaduw en regenopvang.

De bouw van de school wordt lokaal uitgevoerd en begeleid, met zoveel mogelijk lokale (in de regio van de school verkrijgbare) materialen. 

Momenteel (voorjaar 2022) zijn wij bezig met het werven van de fondsen om te starten met de bouw. De bouw zal, zoals in Kenia gebruikelijk, gefaseerd worden uitgevoerd. Hiervoor is een termijn van 5 jaar uitgetrokken.

Voor de bouw van de school is aan de hand van de eerste schetsen een grove kostenraming gemaakt. 

Wilt u meer weten over de bouw van de school en/of de kostenraming ontvangen?

Laat het ons weten.

Via deze site houden wij u op de hoogte van de bouw van de school.